คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2558

    ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม    

                ผลการสอบ O-net  รายบุคคล ชั้น ม.3 ปี 2558

Comments