ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ /49 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2561 23:53โดยAdmin Jaturatpit   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 23:59 ]

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ /49 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง  506,200 บาท  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  044-185118-9
บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:40โดยAdmin Jaturatpit

การบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่๙)
เนื่องในโอกาส สตมวาร(100วัน) แห่งการเสด็จสวรรคต ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2560
ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  
  
  
  
  การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:31โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงผลการเรียน ร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้
ไขปัญหา 0 ร มส
และจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานแก
่นักเรียน
  
  
  
  
  
  

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:23โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลู
กเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม.32
ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- ฐานความรู้วิชาการ
- ฐานผจญภัย
- ออกกำลังกาย
- ปิดกอง
  
  
  
  
  
  
  
  


ผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าจตุราษฎร์พิทยาคมในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2560

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:14โดยAdmin Jaturatpit   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2560 01:24 ]

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
และมอบทุนการศึกษาให้กับรุ่
นน้องจำนวน 20 ทุ
  
  
  
  
  
  
  
  

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2017

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:00โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม.32จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
และวันขึ้นปีใหม่ 2017 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนรำอวยพร การจับสลากแลกเปลี่ยน
ของขวัญระหว่างครูและนักเรียน
  
  
  
  
  การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "ประโคนชัยเกมส์" ปี2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:53โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32  ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธย
มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "ประโคนชัยเกมส์"
นักเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พ
ิทยาคม เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลำปลายมาศเข้าแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด
ับสองทีมเดี่ยวและทีมชุดรุ่นไม่จำกัดอายุ

  
  
  
  เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:45โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32
เตรียมพร้อมพร้อมนักเรียนก่อนการลงสนามสอบ O-net โดยมีการกำหนดตารางการติวทุกวัน

ผอ. สพม. 32 พบเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:25โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนจตุราษ
ฎร์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สพม. เขต 32
มอบนโยบายในการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทดส
อบระดับชาติ O-Net
และให้กำลังใจครูและนักเรีย
นในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:17โดยAdmin Jaturatpit

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32 
จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  
  
  
  
  1-10 of 19