การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "ประโคนชัยเกมส์" ปี2559

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:53โดยAdmin Jaturatpit
เมื่อวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. 32  ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธย
มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "ประโคนชัยเกมส์"
นักเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พ
ิทยาคม เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลำปลายมาศเข้าแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด
ับสองทีมเดี่ยวและทีมชุดรุ่นไม่จำกัดอายุ

  
  
  
  Comments