กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

โพสต์27 ม.ค. 2560 22:43โดยAdmin Jaturatpit
            เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิายน 2559 ณ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับสัญญาณถ่ายทอดสดโทรทัศน์ 
2. กล่าวคำปฏิญาณตน
3. ร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน
4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
5. ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็๋นเวลา 89 วินาที
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์)
7. ประกอบกิจกรรมรวมพลังทำความดี ได้แก่ 
 กิจกรรมการทำความดีด้วยกาย คือ การทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน 
กิจกรรมทำความดีด้วยวาจา คือ การตั้งสัจจะเขียนลงบนหัวใจแล้วไปติดต้นไม้ 
กิจกรรมทำความดีด้วยใจ คือ การการทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตาComments