กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์4 ก.ย. 2559 10:25โดยAdmin Jaturatpit
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดย นายโยทิน  สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
ถวายพานพุ่มดอกมะลิ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและตัวแทนแม่
ร่วมพิธีร้องเพลงสดุดีมหาราชา พิธีลำลึกถึงพระคุณแม่ มีการแสดงชุดรำถวายพระพร ประกวดร้องเพลงวันแม่ มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ยากจน และเรียนดี

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Comments