รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2560 22:07โดยAdmin Jaturatpit   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2560 22:16 ]

              วันที่ 15 กันยายน 2559 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
       จาก นายยศพัทธ์ แดงทองกุล และนายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. เขต 32

Comments