รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อกตปน.)

โพสต์7 ก.ย. 2559 07:33โดยAdmin Jaturatpit   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 07:52 ]
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  สพม. เขต 32 ได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 32 
 ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

          
          
          
          
          
Comments