อบรมขยายผลการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน care for all

โพสต์5 ก.ย. 2559 06:01โดยAdmin Jaturatpit   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2559 07:04 ]
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม.32ได้อบรมขยายผล
การใช้โปรแกรม care for all เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ครูกาญจนา เจิมทองหลาง 
และ ครูอำพร สุเรรัมย์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลระบบ care for all

          
          
     
          
     
          


Comments